Қазақ тілінің онлайн конвертері кириллицадан латынға, латыннан кириллицаға аударады

avatar
3 Цепочка комментария
0 Ответы по цепочке
71 Последователи
 
Популярнейший комментарий
Цепочка актуального комментария
  Подписаться  
Уведомление о
Айгүл
Қонақ
Айгүл

и әріпін дұрыстасаңыздар екен. негізі тамаша көмекші

Берик
Қонақ
Берик

и әріпін дұрыстаңыздар

Айгүл
Қонақ
Айгүл

керемет бағдарлама, істеріңізге сәттілік!

Пішімдеу

Мәтінді пішімдеу кезінде келесі атрибуттарды сақтаймыз:

  • қалың, курсив, асты сызылған;
  • кестелер;
  • мәтіннің түсі;
  • шрифт өлшемі;
  • азат жол;
  • тізімдер;

Дәлдік

Сервис алгоритмдері қазақ тілінің ерекшеліктерін ескере отырып мәтінді барынша дәл конверттеуге мүмкіндік береді

Жылдамдық

Latinitsa сервисінің бет жүктеу мен үлкен көлемді мәтіндерді өңдеудің ең жоғарғы жылдамдығы

Latinitsa.kz – қазақ тіліндегі мәтінді шектеусіз көлемде кириллицадан латынға және керісінше аударуға мүмкіндік береді. doc, docx файлдарын бүтіндей, үш шерту арқылы конверттеуге мүмкіндік беретін мәтіннің пішімдеуін сақтайды. Барлық тізімдер, кестелер, бөліп-бөлектелген мәтін өз орнында қалады. Біз, жақын арада қазақ тіліндегі қандай көлемде ақпараттарды криллицадан латынға аудару қажет болатынын болжап отырмыз.

Жылдам пернелерді пайдаланыңыз!

Мәтінді криллицадан латынға қолайлы конверттеу үшін пернетақтадағы келесі пернелер тіркесімін қолдану ыңғайлы:

Ctrl+A – құжатта бүкіл мәтінді немесе нәтижелері шығару өрісіне бөліп-белгілеу
Ctrl+C – құжаттағы бүкіл мәтінді көшіру немесе аудару нәтижесін көшіру.
Ctrl+V – бүкіл мәтінді аудару жолағына қою немесе оны құжатқа қою
Кириллица Латын Кириллица Латын
Аа Aa Рр Rr
Әә Ää Сс Ss
Бб Bb Тт Tt
Вв Vv Уу Uu
Гг Gg Ұұ Ūū
Ғғ Ğğ Үү Üü
Дд Dd Фф Ff
Ее Ee Хх Hh
Жж Jj Һһ Hh
Зз Zz Цц Cc
Ии Ii Чч Ch ch
Йй Ii Шш Ş ş
Кк Kk Щщ Ş ş
Ққ Qq Ъъ
Лл Ll Ыы Yy
Мм Mm Іі
Нн Nn Ьь
Ңң Ŋŋ Ээ Ee
Оо Oo Юю IY iy
Өө Öö Яя Ia ia
Пп Pp